DSB - Diesellokomotiver - Litra MO 1817


MO 1817 - MO 1832 og MO 1953 i remisen i Struer 18-06-1972

Mo 1817 ankommer til Fredericia 23.12 1970

MO 1987 og MO 1817 i remisen i Struer 27.07.1973.