DSB - Diesellokomotiver - Litra MZ 1430


MZ 1402 og MZ 1430 ved remisen på Godsbanegården 170373
 

Litrering på fronten af MZ 1430 ved remisen på Godsbanegården 170373