DSB - Diesellokomotiver - Litra MZ 1433


MZ 1433 med kystbanetog på Mølleåbroen i maj 1973