Danmark - DSB - Reservetendere
 


Litrering på reservetender til Litra D og K nr 2 hensat i Struer 11.03.1971
 

Reservetendre til litra D og K herefter litra R muligvis litra H hensat i Struer 11.03.1971

Reservetendre til litra H (II) hensat i Struer 11.03.1971

 

Reservetendre til litra H og R den sidste litra D  hensat i Struer 11.03.1971
 

Tender til R 957 henstillet i Frederikshavn 22.08.1973

Tender til R-maskine henstillet i Frederikshavn 22.08.1973