Danmark - DSB - Personvogne - Litra Bn


Bn 84 700 præsentationstog 8450 i Helsingør 01.07.1971

Bn 84 703 præsentationstog 8450 i Helsingør 01.07.1971

Bn 84 700 præsentationstog 8450 i Helsingør 01.07.1971
 

Litrering Bn 84 700 i Helsingør 01.07.1971

Litrering Bn 20-84 735-2 på Østerport i april 1972

Litrering
Bn 20-84 736-0 på Østerport i april 1972
 

Bn 20-84 736-0 på Østerport i april 1972