Indonesien - Java 2008 - sukkermøller - Assembagoes - 700 mm smalspor
P.G. 44 Assembagoes blev besøgt den 14. august 2008.
Der var ingen dampdrift og vi fik ikke tilladelse til at besøge møllen.


Hovedindgangen til PG Assembagoes hvor vi gik ind for at høre om der var dampdrift

Oksekærre på landevejen udenfor møllen

Diesel 12 med sukkervogne

Ukendt diesel med tomme vogne

Lok 11 og lok 10 ved remisen på Assembagoes

Lok 11 ved remisen på Assembagoes

Lok 11 ved remisen på Assembagoes

Lok 10 med fronten inde i remisen på Assembagoes
 

Ukendt lok henstillet på Assembagoes

Ukendt lok henstillet på Assembagoes

Lok 11 og lok 10 ved remisen på Assembagoes

Lok 11 og lok 10 ved remisen på Assembagoes

Ukendt diesel med tomme vogne

Indgangen til møllen
 

Diesel 12 med sukkervogne