Tyskland - DDR - Damplokomotiver - BR 44 0231-9 öl
 


BR 44.0231-9 (bygget hos Frichs, Århus) +44.618-7 i Saalfeld 15.05.1979

BR 44.0231-9 (bygget hos Frichs, Århus)  i Saalfeld 15.05.1979

BR 44.0231-9 (bygget hos Frichs, Århus)  i Saalfeld 15.05.1979

BR 44.0231-9 (bygget hos Frichs, Århus)  i Saalfeld 15.05.1979

 

 


Lokoføreren på 44 0231-9 i Saalfeld 15.05.1979