Tyskland - DDR - Diesellokomotiver - V 100
 


V 100 137 ved stationsbygningren Rostock Hbf. 13.09.1969