Tyskland - DDR - Diesellokomotiver - V 200
 


V 200 252 i Sassnitz 14.09.1969

V 200 252 for godstog i Sassnitz 14.09.1969