Tyskland - DDR - Rundrejse i DDR i maj 1981 - 20. maj
 


44 0618-7 med godstog på stigningen mod Unterwellenborn 20.05.1981

 

44 0618-7 med godstog på stigningen mod Unterwellenborn 20.05.1981

44 0618-7 med godstog på stigningen mod Unterwellenborn 20.05.1981
 

119 030-5 med persontog på stigningen mod Unterwellenborn 20.05.1981

119 030-5 med persontog på stigningen mod Unterwellenborn 20.05.1981

44 0233-5 med godstog på stigningen mod Unterwellenborn 20.05.1981

44 0233-5 med godstog på stigningen mod Unterwellenborn 20.05.1981

44 0233-5med godstog på stigningen mod Unterwellenborn
20.05.1981
 

119 021-4 med godstog i dalen mod Jena 20.05.1981
 

44 0618-7 med godstog i dalen mod Jena 20.05.1981

01 0522-1 med D-tog i dalen mod Jena 20.05.1981

01 0510-6 med D-tog i dalen mod Jena 20.05.1981

01 0510-6 med D-tog i dalen mod Jena 20.05.1981

118 773-1 med persontog mod Saalfeld fra Jena 20.05.1981
 

120 141-7 teigartrommel  med godstog i dalen mod Jena 20.05.1981

01 0513-0 med persontog mod Saalfeld 20.05.1981

01 0522-1 for persontog til Leipzig ved perron i Saalfeld 20.05.1981

01 0522-1 for persontog til Leipzig ved perron i Saalfeld 20.05.1981

Litrering på 01 0522-1 i Saalfeld 20.05.1981

44 0305 i Saalfeld 20.05.1981

Depotet i Saalfeld 20.05.1981
 

01 0522-1 for persontog til Leipzig afgår fra Saalfeld 20.05.1981
 

01 0522-1 for persontog til Leipzig afgår fra Saalfeld 20.05.1981

01 0522-1 for persontog til Leipzig afgår fra Saalfeld 20.05.1981

01 0522-1 for persontog til Leipzig afgår fra Saalfeld 20.05.1981

01 0522-1 for persontog til Leipzig afgår fra Saalfeld 20.05.1981

01 0531-2 med kort blandettog ved Unterwellenborn 20.05.1981
 

01 0531-2 med kort blandettog ved Unterwellenborn 20.05.1981

44 0601-3 med godstog ved Unterwellenborn 20.05.1981
 

01 0521-3 med persontog ved Unterwellenborn mod mod Saalfeld 20.05.1981

01 0521-3 med persontog ved Unterwellenborn 20.05.1981

01 0521-3 med persontog ved Unterwellenborn mod Saalfeld 20.05.1981
 

44 0414-1 med godstog ved Unterwellenborn 20.05.1981

Arbejdstog mod Unterwellenborn 20.05.1981

119 med persontog ved Unterwellenborn 20.05.1981

44 0393-7 med godstog på stigningen fra Saalfeld mod Unterwellenborn 20.05.1981

44 0393-7 med godstog på stigningen fra Saalfeld mod Unterwellenborn 20.05.1981

44 0393-7 med godstog på stigningen fra Saalfeld mod Unterwellenborn 20.05.1981
 

44 0393-7 med godstog på stigningen fra Saalfeld mod Unterwellenborn 20.05.1981

01 0531-2 med persontog ved Unterwellenborn 20.05.1981

Banegården i Saalfeld fra gaden 20.05.1981
 

44 0600-5 i Saalfeld 20.05.1981

44 0414-1 i Saalfeld 20.05.1981
 

01 0522-1 ankommet med persontog til Saalfeld 20.05.1981
 

01 0522-1 ankommet med persontog til Saalfeld 20.05.1981

01 0522-1 tager vand i Saalfeld 20.05.1981

01 0522-1 tager vand i Saalfeld 20.05.1981