Tyskland - DDR - Smalsporsbaner - Schmalspurbahnen - Damplokomotiver - BR 99 1746-9 (750 mm)


99 1746-9 med tog 14484 i skoven efter Bertsdorf 12-05-1979

99 1746-9 med tog 14484 holder i Kurort Jonsdorf Haltepunkt
12-05-1979
 

99 1746-9 løber om i Kurort Jonsdorf 12-05-1979

99 1746-9 med tog 14485 holder i Kurort Jonsdorf 12-05-1979

Litrering på 99 1746-9 i Kurort Jonsdorf
12-05-1979

99 1746-9 med tog 14485 holder i Kurort Jonsdorf 12-05-1979

99 1746-9 med tog 14485 ankommet til Bertsdorf 12-05-1979