Tyskland - DDR - Smalsporsbaner - Schmalspurbahnen - Damplokomotiver - BR 99 1747-7 (750 mm)


99 1747-7 med tog 2420 i Freital-Hainsberg 06.06.1973

99 1747-7 med tog 2420 i Freital-Hainsberg 06.06.1973

99 1747-7 med tog 2420 tager vand i Dippoldiswalde 06.06.1973
 

99 1747-7 med tog 2420 tager vand i Dippoldiswalde 06.06.1973

99 1747-7 nu som tog 2427 i Kurort Kipsdorf_06.06.1973

99 1747-7 nu som tog 2427 i Kurort Kipsdorf_06.06.1973

99 1747-7 tog 2427 holder i Seifersdorf
06.06.1973

99 1747-7 tog 2427 er ankommet til Freital-Hainsberg
06.06.1973
 

99 1747-7 tog 2427 er ankommet til Freital-Hainsberg
06.06.1973