Tyskland - DDR - Smalsporsbaner - Schmalspurbahnen - Damplokomotiver - BR 99 1786-5 (750 mm)


99 1786-5 med tog 14264 under indkÝrsel til Seifersdorf 29.06.1982
 

99 1786-5 med tog 14264 under indkÝrsel til Seifersdorf 29.06.1982
 

99 1786-5 for tog 14264 indkÝrsel til Seifersdorf ultimo juni 1982