Tyskland - DDR - Smalsporsbaner - Schmalspurbahnen - Pressnitztalbahn - Wolkenstein - Jöhstadt
 Kursbuch Sommerfahrplan 1972 vom 28. Mai bis 30. September 1972


Visa til DDR fra
11.05. til 18.05.79

99 1585-1 rangerer i Rollwagengrube Bahnhof Wolkenstein
14-05-1979

99 1585-1 rangerer i Wolkenstein
14-05-1979

99 1585-1 ved remisen i Wolkenstein
14-05-1979

Transport af kulvogne i Wolkenstein
14-05-1979

99 1585-1 ved kulgården i Wolkenstein
14-05-1979

99 1585-1 får kul i Wolkenstein
14-05-1979

99 1585-1 får kul i Wolkenstein
14-05-1979

99 1585-1 får kul i Wolkenstein
14-05-1979
 

99 1585-1i kulgården i Wolkenstein
14-05-1979

99 1585-1 tog 3106 i Wolkenstein
14-05-1979

99 1585-1 tog 3106 kort før Bahnhof Steinbach
14-05-1979

99 1585-1 tog 3106 ved tilslutningssporet Wolf mellem Steinbach og Schmalzgrube
14-05-1979

99 1585-1 tog 3106 vejen efter Grumbach mellem Steinbach og Schmalzgrube
14-05-1979

99 1585-1 tog 3106 kort før Bahnhof Schmalzgrube
14-05-1979

99 1585-1 tog 3106 i Schmalzgrube
14-05-1979

99 1585-1 tog 3106 i Schmalzgrube
14-05-1979

99 1585-1 tog 3106 udkørsel fra Schmalzgrube
14-05-1979

99 1585-1 tog 3106  udkørsel fra Schmalzgrube
14-05-1979
 

99 1585-1 tog 3106 ankomst til Schlössel
14-05-1979

99 1585-1 tog 3106 i Schlössel 14-05-1979

99 1585-1 tog 3106 i Schlössel 14-05-1979

99 1585-1 tog 3106 i Schlössel 14-05-1979

99 1585-1 tog 3106 udkørsel fra Schlössel 14-05-1979

99 1585-1 tog 3106 udkørsel fra Schlössel 14-05-1979
 

99 1585-1 i Jöhstadt 14-05-1979

99 1561-2 og godsvogne i Jöhstadt 14-05-1979
 

99 1561-2 og godsvogne i Jöhstadt 14-05-1979
 

99 1585-1 ved remisen i Jöhstadt 14-05-1979

Stationsarealet i Jöhstadt 14-05-1979

Stationsarealet i Jöhstadt 14-05-1979

Stationsarealet i Jöhstadt 14-05-1979

Jöhstadt station
14-05-1979

99 1585-1 rangerer til stamme i Jöhstadt
14-05-1979

99 1585-1 tog 69959 i Jöhstadt 14-05-1979

99 1585-1 tog 69959 i Jöhstadt 14-05-1979

99 1585-1 tog 69959 i Jöhstadt 14-05-1979

99 1585-1 tog 69959 indkørsel til Schmalzgrube
14-05-1979

99 1585-1 tog 69959 ved Niederschmiedeberg
14-05-1979

99 1585-1 tog 69959 ved Niederschmiedeberg 14-05-1979

99 1585-1 tog 69959 i Grossrückerswalde
14-05-1979

99 1585-1 tog 69959 i Grossrückerswalde
14-05-1979
 

99 1585-1 tog 69959 ved Streckewalde
14-05-1979

99 1585-1 ved Streckewalde
14-05-1979

99 1585-1 tog 69959 ved Streckewalde
14-05-1979

99 1585-1 tog 69959 ved Streckewalde
14-05-1979
 

99 1585-1 ved Wolkenstein
14-05-1979