Særtog - Deutsche Reichsbahn - Mitropa - Rheingold -
Helsingør - København H - Roskilde - Køge - Næstved - Gedser
Særtog med P 917 og 3 Rheingold vogne den 23. og 24. september 1981 fra Sverige til DDR

                              
    
                                              Toganmeldelse nr 390 - 1981


MH 409 trækker vogne ud fra færge i Helsingør 23.09.1981
 

P 917 i Helsingør 23.09.1981

P 917 i Helsingør 23.09.1981

MH 354 trækker Rheingoldvogne ud fra M/F Kronborg i Helsingør 23.09.1981

MH 354 trækker Rheingoldvogne ud fra M/F Kronborg i Helsingør 23.09.1981
 

MH 354 trækker Rheingoldvogne ud fra M/F Kronborg i Helsingør 23.09.1981

Rheingoldvogne rangeres ud fra M/F Kronborg i Helsingør 23.09.1981
 

MH 354 trækker Rheingoldvognene ind på banedterrainet i Helsingør 23.09.1981

MH 354 trækker Rheingoldvognene ind på banedterrainet i Helsingør 23.09.1981
 

Rheingoldstammen til tog P 6477 ved perron i Helsingør 23.09.1981

P 917 tog 6477 med Rheingold ved perron i Helsingør 23.09.1981
 

Rheingoldvogne tog P 6477 i Helsingør 23.09.1981

P 917 på København Gb 24.09.1981

ME 1502 på København Gb 24.09.1981

Rheingoldvorg 24 508 Köln hensat på København H 24.09.1981
 

Litrering på Rheingoldvogn 24 508 Köln hensat på København H 24.09.1981
 

Rheingoldvorg 24 503 Köln hensat på København H 24.09.1981

 

Litrering på Rheingoldvogn 24 503 Köln hensat på København H 24.09.1981

Litrering SB4ük på Rheingoldvogn 24 503 Köln hensat på København H 24.09.1981
 

Litrering SB4ü 24 517 Köln på København H 24.09.1981

Litrering på Rheingoldvogn 24 517 Köln hensat på København H 24.09.1981
 

P 917 rangerer tog P 6539 Rheingold til perron på København H 24.09.1981

Rheingoldvogn 24 503 Köln rangeres til perron på København H 24.09.1981

P 917 for tog P 6539 Rheingold ved perron på København H 24.09.1981

P 917 for tog P 6539 Rheingold ved perron på København H 24.09.1981

P 917 tog 6539 med Rheingoldvogne før Roskilde 24.09.1981

P 917 tog 6539 med Rheingoldvogne før Roskilde 24.09.1981

Rheingoldstamme tog P 6539 i Roskilde 24.09.1981

Rheingoldvogn SB4ük 24503 Köln i Roskilde 24.09.1981
 

Rheingoldvogn SB4ü 24517 Köln i Roskilde 24.09.1981
 

Litrering Rheingoldvogn SB4ü 24508 Köln i Roskilde 24.09.1981
 

Rheingoldvogn SB4ü 24508 Köln i Roskilde 24.09.1981
 

P 917 tog 6547 ved Lille Skensved 24.09.1981
 

P 917 tog 6547 Rheingold ved Lille Skensved 24.09.1981

P 917 tog 6547 ved S-banen i Ølby 24.09.1981

P 917 tog 6547 ved Herfølge 24.09.1981

P 917 tog P 6547 ved Haslev 24.09.1981

P 917 tog P 6547 ved indkørsel til Nykøbing F 24.09.1981
 

P 917 tog P 6547 på Gedserbanen 24.09.1981
 

P 917 tog P 6547 indkørsel til Gedser 24.09.1981

P 917 tog P 6547 holder ved spor 1 i Gedser 24.09.1981

MY 1130 tog 320 Neptun afgår fra Gedser 24.09.1981
 

MH 416 rangerer Rheingoldstammen fra Gedser station 24.09.1981
 

Rheingoldstammen rangeres til M/F Warnemünde i Gedser 24.09.1981
 

Rheingold 24 517 Köln rangeres ind på M/F Warnemünde i Gedser 24.09.1981

Rheingold 24 508 Köln rangeres ind på M/F Warnemünde i Gedser 24.09.1981

MH 416 rangerer Rheingold 24 508 Köln ind på M/F Warnemünde i Gedser 24.09.1981
 

MH 416 på broklappen i Gedser 24.08.1981