Udflugter og rejser - ture - Svanemøllen - Ny- og gammel station
I forbindelse med at Hareskovbanen skulle ændres til en ny S-togs linie var det nødvendigt at flytte Svanemøllens station
til en ny placering nærmere København H og lige overfor "Helgoland". Der skulle etableres en ny bane fra Svanemøllen og til
Ryparken samt en jernbanebro over Lersøen til Hareskovbanens oprindelige linieføring.
Billederne er optaget i november og december 1973.


Svanemøllen gl. station mod Hellerup november 1973
 

Linie B 2.g. på Svanemøllen station i november 1973

Svanemøllen st. og sporet mod Lersøen i november 1973

Linie C 2. g. på Svanemøllen gl. station i november 1973

Svanemøllen st. mod Strandvejen i november 1973

Svanemøllen st. og sporet mod Lersøen i november 1973
 

Bygning af den nye Svanemøllen st. mod Helgoland i november 1973

Svanemøllen gl. station mod Hellerup november 1973

Svanemøllen st. og sporet mod Lersøen i november 1973

Bygning af den nye Svanemøllen st. mod Helgoland i november 1973

Bygning af den nye Svanemøllen st. mod Helgoland i november 1973
 

Bygning af den nye Svanemøllen st. mod Helgoland i november 1973

Bygning af den nye Svanemøllen st. mod Helgoland i november 1973

Bygning af den nye Svanemøllen st. mod Helgoland i november 1973

Bygning af den nye Svanemøllen st. mod Helgoland i november 1973

Svanemøllen gl. st. fra Ryvangs Allé i november 1973
 

Svanemøllen gl. st. fra Ryvangs Allé i november 1973

Svanemøllen gl. st. fra Ryvangs Allé i november 1973

Sporet fra gl. st. mod Lersøen i november 1973

1.g. S-tog på Svanemøllen st. i november 1973

De nye spor mod Lersøen i november 1973
 

De nye spor mod Lersøen i november 1973
 

De nye spor mod Lersøen i november 1973

De nye spor mod Lersøen i november 1973

De nye spor mod Lersøen i november 1973

De nye spor mod Lersøen i november 1973

De nye spor mod Lersøen i november 1973

De nye spor mod Lersøen i november 1973

De nye spor mod Lersøen i november 1973

De nye spor mod Lersøen i november 1973
 

Byggearbejder mod Ryvangs Allé i december 1973

Byggearbejder mod Ryvangs Allé i december 1973

Byggearbejder mod Ryvangs Allé i december 1973

Linie E 2.g. på Svanemøllen  mod Strandvejen i december 1973
 

Linie C 2.g. på Svanemøllen mod Hellerup i december 1973

1. g. Linie B afgår fra Svanemøllen m od den nye station i december 1973
 

1.g. Linie B passerer den nye station i december 1973

Den nye Svanemøllen st. i december 1973

Den nye Svanemøllen st. i december 1973

Linie B 2.g. fra gangbroen på den nye Svanemøllen st. i december 1973

Linie C 2.g. fra gangbroen på den nye Svanemøllen st. i december 1973

Linie C 2.g. fra gangbroen på den nye Svanemøllen st. i december 1973

Krydsning mellem linie A og C fra gangbroen mod Helgoland i december 1973
 

Linie A fra gangbroen mod Strandvejen i december 1973

Byggearbejder mod Strandvejen i december 1973

Linie E 2. g. passerer den nye station set mod Strandvejen i december 1973
 

Linie E 2. g. passerer den nye station set mod Helgoland i december 1973

Linie E 2. g. passerer den nye station set mod Strandvejen i december 1973

Krydsning mellem linie A og C på den nye station mod Stransvejen i december 1973
 

Krydsning mellem linie A og C på den nye station mod Stransvejen i december 1973

Linie A 2.g. passerer den nye station  mod Kh i december 1973

Byggearbejder mod Strandvejen i december 1973